สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย หรือประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด โดยสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุด

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Drag and drop files here or Browse