สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แบบคำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด ท่านสามารถยื่นคำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด  ในเรื่องประเภทคำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้อง โดยการกรอกข้อมูลที่ท่านยื่นจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการ


คำร้องแจ้งระบบประปาชำรุด

ระบุข้อมูลให้ชัดเจน เช่น จุดที่น้ำประปาใช้การไม่ได้ จำนวนท่อประปา ก็อกน้ำ ปั้มน้ำ ที่เสียหาย ชื่อหมู่บ้านหรือหย่อมบ้าน พิกัด GPS (ถ้ามี)
Drag and drop files here or Browse