สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แบบคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ ในเรื่องประเภทคำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้อง โดยการกรอกข้อมูลที่ท่านยื่นจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการ


คำร้องขอซ่อมไฟสาธารณะ

ระบุข้อมูลให้ชัดเจน เช่น จุดที่ไฟฟ้าส่องสว่างใช้การไม่ได้ จำนวนหลอดไฟที่เสียหาย ชื่อหมู่บ้านหรือหย่อมบ้าน พิกัด GPS (ถ้ามี)
Drag and drop files here or Browse