สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แบบคำร้องแจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ท่านสามารถยื่นคำร้องแจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ในเรื่องประเภทคำร้องแจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเข้าตรวจสอบข้อมูลที่ท่านยื่นคำร้อง โดยการกรอกข้อมูลที่ท่านยื่นจะถือว่าท่านยอมรับและยืนยันว่าเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงทุกประการ

คำร้องแจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

Drag and drop files here or Browse