สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

S 47144966 0 S 47144970 0 S 47144968 0

S 47144963 0 S 47144965 0 S 47144967 0 S 47144969 0 S 47144972 0