สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “โครงการธนาคารขยะตำบลสบเมย” และได้ ทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือ “การเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะตำบลสบเมย”

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย กับ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสบเมย 12 หมู่บ้าน ในการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะของประชาชนในพื้นที่ กำหนดให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะตำบลสบเมย และนำเงินจากการขายขยะมาเป็นกองกลางทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสบเมย

S 29368354 0 S 29368356 0 S 29368357 0

S 29368358 0 S 29368359 0 S 29368360 0

S 29368361 0 S 29368362 0 S 29368363 0

S 29368364 0 S 29368365 0 S 29368367 0