สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

logo mini

การตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ที่ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกกิดคลิ๊กที่ Link ด้านล่าง

 Picture1