สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

logo mini

การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

ท่านสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิสวัสดิการได้ที่ e-Social Welfare ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสัวดิการสังคม คลิ๊กที่ Link ด้านล่าง

 Picture1