สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลเมยร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน

S 13623298 0 S 13623300 0