สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับ อำเภอสบเมย และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสบเมย ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยพบประชาชน ณ บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน มีกิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการด้านสวัสดิการ การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การบริการด้านการเกษตร การบริการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบริการด้านบริหารขยะในชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย

356810609 234162776141459 8967219907074461764 n 356951869 288400660362034 1668714211207199533 n 357629747 817316396334354 7711945159636805183 n

355962658 998366644532482 1014819959895311434 n 357360986 793218608998434 3261047998301288771 n 357404016 1408622873253860 4255677743705359774 n