เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ผู้บริหารท้องถิ่น

นาย อินศวร ทองประดิษฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ติดต่อ : 084-018-0663

  Untitled 1

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์, 19 มกราคม 2567 18:05

วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2567 09:20

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลเมยร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกเพื่อลดโลกร้อน

วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 17:55

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

วันจันทร์, 20 พฤศจิกายน 2566 08:01

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเขตเลือกตั้งที่ 10 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง รับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 7 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โทรศัพท์ 053618104

วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2567 17:16

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้จัดการประชุมชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชี้แจงแนวทางการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

วันอังคาร, 30 มกราคม 2567 08:03

ทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือน ตำบลสบเมย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมาชิกสภา อบต.สบเมย อาสาสมัครสาธารณสุข และ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ RE-X-RAY ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และให้คำแนะนำในการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดี, 25 มกราคม 2567 15:52

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่คะตวน สถานีตำรวจภูธรสบเมย และกองร้อยทหารพรานที่ 3602 บ้านห้วยกองมูล ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ซึ่งในวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทอย่างปลอดภัย

วันพุธ, 24 มกราคม 2567 17:28

วันที่ 24 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้จัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2567) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เพื่อเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่เสนอขึ้นใหม่ และการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันพุธ, 31 มกราคม 2567 16:00

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2567
วันที่ 31 มกราคม 2567 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 10:56

ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นประธาน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุนฯ โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ซึ่งจากการประชุมได้มีการเสนอปัญหาสุขภาพชุมชนที่มีความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีดังนี้คือ

เอกสารดาวน์โหลด

  • คู่มือผู้ป่วยเอดส์

  • คู่มือคนพิการ

  • คู่มือผู้สูงอายุ

  • ตราสัญลักษณ์

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

  • สมาชิก 3
  • เนื้อหา 345
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 96388

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 451 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กระดาษสนทนา Q&A

ฟอร์มติดต่อ

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ