เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

ผู้บริหารท้องถิ่น

นาย อินศวร ทองประดิษฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ติดต่อ : 084-018-0663

336561216 602496825230635 7140478230379546094 n Presentation1

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคาร, 09 พ.ค. 2566 13:48

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดสภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์

วันอังคาร, 25 เมษายน 2566 07:56

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ถึงภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นภัยสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพของประชาชน หากได้รับเข้าไปในร่างกายจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ ไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคายเคืองตา หรือเป็นผื่นคันตามร่างกาย และหากสัมผัสอย่างต่อเนื่อง

วันศุกร์, 21 เมษายน 2566 17:04

ในวันที่ 21 เมษายน 2566 นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่แพร่เชื้อสูง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคาร, 18 เมษายน 2566 11:40

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถังเก็บน้ำ คสล. บ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 4

วันอังคาร, 04 เมษายน 2566 11:40

ประชาสัมพันธ์สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566 11:40

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2

วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566 11:40

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำลำห้วยแม่ทะลุ หมู่ที่ 5

วันอาทิตย์, 21 พ.ค. 2566 11:14

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ, 19 เมษายน 2566 13:17

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้จัดตั้งด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่

วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 10:12

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5 ) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน อสม.รวมถึงผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5) และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย

วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566 08:06

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อบต.และผู้นำชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการพ่นหมอกควัน การตรวจเช็คเครื่องพ่นและประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 18:08

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอังคาร, 24 มกราคม 2566 18:05

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันจันทร์, 10 เมษายน 2566 14:00

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านเลโคะ ตัวแทนผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประจำปี 2566

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 10:56

ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นประธาน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุนฯ โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย รวมทั้งสิ้นจำนวน 58 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ซึ่งจากการประชุมได้มีการเสนอปัญหาสุขภาพชุมชนที่มีความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีดังนี้คือ

เอกสารดาวน์โหลด

  • คู่มือผู้ป่วยเอดส์

  • คู่มือคนพิการ

  • คู่มือผู้สูงอายุ

  • ตราสัญลักษณ์

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

  • สมาชิก 1
  • เนื้อหา 252
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 38255

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 242 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กระดาษสนทนา Q&A

ฟอร์มติดต่อ

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ