สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดสภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์

การคลอดก่อนกำหนดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการระยะยาวของการที่พบบ่อยทารกจะมีน้ำหนักน้อย อวัยวะต่างๆยังไม่สามารถทำงานเองได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ต้องรักษาเป็นระยะเวลานาน ใช้ยามาก มีค่าใช้จ่ายสูง