สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

ในวันที่ 21 เมษายน 2566 นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่แพร่เชื้อสูง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

received 618610526835507 received 766600548277095

received 157130670636335 received 600179102062916 received 779412766774743 received 3497119123939681