สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 230418 153111 1รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 230418 153111 2รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 230418 153111 3รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 230418 153111 4รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 230418 153111 5รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 230418 153111 6