สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5 ) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน อสม.รวมถึงผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5) และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย

 336599211 3476876515972379 6615879840171936080 n 336344933 132608869580637 5262020086330386405 n 336631769 1607577306372375 2603517149713914635 n 336519750 769710837753511 852191696999579684 n336332832 543893534557393 5635381320407125026 n