สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อบต.และผู้นำชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการพ่นหมอกควัน การตรวจเช็คเครื่องพ่นและประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

336383514 766883028365184 8519806245365065288 n 336422545 205310315518090 6540448005333762586 n 336493672 159523276617813 8809815741059338984 n