สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 anigifdownload
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 anigifdownload
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 anigifdownload
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย พ.ศ. 2559                                                                                                                                                               anigifdownload