สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 154 หมู่ที่ 2
ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 053-618104

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฟอร์มติดต่อ