สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567                anigifdownload

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                                                       anigifdownload

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                                                      

anigifdownload

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

 
 - บทนำ anigifdownload
 - สรุปโครงการพัฒนา ผด.01 anigifdownload
 - จำนวนโครงการพัฒนา ผด.02 anigifdownload
 - บัญชีครุภัณฑ์ ผด.02/1 anigifdownload
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 anigifdownload

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

 
 - คำนำ anigifdownload
 - บทนำ anigifdownload
 - สรุปโครงการพัฒนา ผด.01 anigifdownload
  - จำนวนโครงการพัฒนา ผด.02 anigifdownload
 - บัญชีครุภัณฑ์ ผด.02/1 anigifdownload
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 anigifdownload