เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

ผู้บริหารท้องถิ่น

นาย อินศวร ทองประดิษฐ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ติดต่อ : 084-018-0663

336561216 602496825230635 7140478230379546094 n Presentation1

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565 18:00

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ตามหลัก 3Rs

วันอังคาร, 07 มีนาคม 2566 11:55

ประชาสัมพันธ์สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2566 11:54

ประชาสัมพันธ์สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์, 23 มกราคม 2566 12:19

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านห้วยทิชะ หมู่ที่ 10 - หย่อมบ้านท่าเรือ บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8

วันพุธ, 18 มกราคม 2566 12:09

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนดินบ้านห้วยทิชะ หมู่ที่ 10 - หย่อมบ้านท่าเรือ บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์, 17 มีนาคม 2566 10:12

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ดำเนินการตามโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5 ) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน อสม.รวมถึงผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุ่น PM 2.5) และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย

วันจันทร์, 13 มีนาคม 2566 08:06

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน อบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ อบต. สมาชิก อบต.และผู้นำชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการพ่นหมอกควัน การตรวจเช็คเครื่องพ่นและประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์, 10 มีนาคม 2566 10:46

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอินศวร ทองประดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้เข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบถ่ายทอดสดทาง YouTube จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. และร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2566 16:02

เมื่อวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี 2566  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 18:08

 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอังคาร, 24 มกราคม 2566 18:05

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565 22:29

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565 21:54

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2565 10:56

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุม การจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

  • คู่มือผู้ป่วยเอดส์

  • คู่มือคนพิการ

  • คู่มือผู้สูงอายุ

  • ตราสัญลักษณ์

เข้าสู่ระบบ

สถิติเว็บไซต์

  • สมาชิก 1
  • เนื้อหา 195
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 25642

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 132 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กระดาษสนทนา Q&A

ฟอร์มติดต่อ

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการน่าสนใจ