สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนบ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอยงาม สาธารณสุขอำเภอสบเมย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโคะ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนบ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน สำรวจลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันในพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน

293583099 1104240013637661 8291710153497674415 n

292457386 409092884586081 4116780066579117864 n 292621165 419975103407655 4073261750080184775 n 293329033 549744633510092 7981488850473307840 n 

293461626 1289879148085251 8011003798193475129 n 293756642 1091970005086799 4072301744537915502 n 293774483 1230193117772076 1547922638397343244 n

294665955 420032743421742 8532331601044492395 n