สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุม การจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

321619243 3437457576473025 444651650426799815 n

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดประชุม การจัดทำแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มีนายก อบต.สบเมยเป็นประธานกองทุน ผู้อำนวยการ รพ.สบเมย สาธารณสุขอำเภอสบเมย และท้องถิ่นอำเภอสบเมย เป็นที่ปรึกษากองทุน โดยมีตัวแทนจากชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสบเมย ร่วมกันเสนอปัญหาสุขภาพในพื้นที่ตำบลสบเมย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย โดยนำไปจัดทำเป็นแผนสุขภาพตำบลสบเมย ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

321630652 546701074172914 6006279719967080898 n 321745516 1299477960848198 5708023886531388225 n