องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

แผนผังกระบวนการให้บริการประชาชน

 

3214521452145265548979876549846549846549846549564 0013214521452145265548979876549846549846549846549564 0023214521452145265548979876549846549846549846549564 0033214521452145265548979876549846549846549846549564 0043214521452145265548979876549846549846549846549564 0053214521452145265548979876549846549846549846549564 0063214521452145265548979876549846549846549846549564 0073214521452145265548979876549846549846549846549564 0083214521452145265548979876549846549846549846549564 0093214521452145265548979876549846549846549846549564 0103214521452145265548979876549846549846549846549564 0113214521452145265548979876549846549846549846549564 0123214521452145265548979876549846549846549846549564 0133214521452145265548979876549846549846549846549564 0143214521452145265548979876549846549846549846549564 0153214521452145265548979876549846549846549846549564 0163214521452145265548979876549846549846549846549564 017

DOWNLOAD

 

Top