องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติมฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

O40 2562 6 001

O40 2562 6 002

O40 2562 6 003

Top