องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลสบเมย จำนวน ๒ โครงการ

 

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลสบเมย จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

          ๑.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ ๒ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท จุดชมวิวยาว ๒๐.๐๐ เมตร งานทางเดิน คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย (ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

          ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านกลอโคะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย (ต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่)

ต้องการโหลดเอกสารประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ประกาศ

Top