องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ ๓

 

     สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านขุนแม่คะตวน หมู่ที่ ๓

ต้องการโหลดเอกสารสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ต้องการโหลดเอกสารประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊กที่นี่

                      .01 3 1 .01 3 2

                           .4 3 1 .4 3 2

                         .4 3 3 .4 3 4

Top