องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านกลอโคะ หมู่ที่ ๑๒

 

ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านกลอโคะ หมู่ที่ ๑๒

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

2562 9

2562 10

Top