องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๔ โครงการ

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๔ โครงการ

     ๑. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลสบเมย

     ๒. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านกลอโคะ หมู่ที่ ๑๒

     ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านกลอโคะ หมู่ที่ ๑๒

     ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแม่ปอง หมู่ที่ ๑๑

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

2562 1

 

2562 2

Top