องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสบเมย ดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ ในวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

43514613 281995052416646 4838241574741606400 n

43641681 327828847991083 8833305825746354176 n

43753406 2115175028506309 7085029707053268992 n

Top