องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สำนักสงฆ์บ้านห้วยไชยยงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

43587033 2169297126644920 1242771846777012224 n

43465051 721796884822616 8261521631403311104 n

43677252 1493837814094303 8400046417032249344 n

Top