องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลสบเมย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวตำบลสบเมย ในวันที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

43597890 985105065025471 5802662548184498176 n

43596086 161749218105936 3090550735536914432 n

43747749 1710806712375185 125408032816365568 n

Top