องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสบเมย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสบเมย ในวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

43500586 1052275968284102 3925238137290227712 n

43527219 563833680711534 1915546828376375296 n

43766989 250752682308453 5182072630412312576 n

Top