May 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

  anigif

  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  Written byWebmaster
  on Friday, 02 March 2018
  โครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาตำบลสบเมยต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน...

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  Written byWebmaster
  on Friday, 23 February 2018
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จ้างเหมาก่อสร้างในเขตตำบลสบเมย จำนวน ๙ โครงการ สามารถติดขอรับเอกสารได้ที่งานพัสดุ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา...

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 21 November 2017
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓

    มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง...

  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย จำนวน ๕๐ คน เข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน สปสช.ตำบลสบเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  Written byWebmaster
  on Tuesday, 17 October 2017
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพ่นหมอกควัน แจกมุ้ง และทรายอะเบท ให้กับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  Written byWebmaster
  on Monday, 16 October 2017
  โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐

  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Thursday, 12 October 2017 20:58

  ข้อบัญญัติตำบล

  Written by
  Rate this item
  (0 votes)

  Pic228

  ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

   - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ download Download Icon
   ๑. คำแถลง download Download Icon
   ๒. รายละเอียดคำแถลง download Download Icon
   ๓. รายละเอียดประมาณการรายรับ download Download Icon
   ๔. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย download Download Icon
   ๕. บันทึกหลักการและเหตุผล download Download Icon
   ๖. บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน download Download Icon
   ๗. บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน download Download Icon
   ๘. บันทึกหลักการและเหตุผล-รายละเอียด download Download Icon
   ๙. รายงานประมาณการรายรับ download Download Icon
   ๑๐. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ download Download Icon
   ๑๑. รายงานประมาณการรายจ่าย download Download Icon
   ๑๒. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย download Download Icon
   ๑๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย download Download Icon
   ๑๔. ปกข้อบัญญัติ download Download Icon

  ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ download Download Icon
   ๑. รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐ download Download Icon
   ๒. รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐ download Download Icon

   ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ download Download Icon
   ๑. คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย download Download Icon
   ๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย download Download Icon
   ๓. รายงานประมาณการรายรับ download Download Icon
   ๔. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ download Download Icon
   ๕. รายงานประมาณการรายจ่าย download Download Icon
   ๖. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป download Download Icon
   ๗. ข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย download Download Icon

  ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ download Download Icon
  Read 144 times Last modified on Thursday, 12 October 2017 21:24

  Leave a comment

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

  LINK1

  LINK2

  LINK3

  LINK4

  Mostly sunny

  27°C

  แม่ฮ่องสอน

  Mostly sunny
  Humidity: 73%
  Wind: W at 6.44 km/h
  Saturday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 31°C
  Sunday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 31°C
  Monday
  Scattered thunderstorms
  22°C / 26°C
  Tuesday
  Thunderstorms
  21°C / 23°C
  Wednesday
  Scattered thunderstorms
  20°C / 23°C
  Thursday
  Scattered thunderstorms
  21°C / 26°C
  Friday
  Thunderstorms
  21°C / 28°C
  Share on Myspace

  footer

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Web-Komp